Nu är det dags att uppdatera iMovie

Nu har Apple uppdaterat sitt enklare videoredigeringsprogram iMovie till version 10.2.3. Uppdatera enkelt via Mac App Store i vanlig ordning.

Uppdateringen innehåller förbättringar av stabilitet och tillförlitlighet.

• Åtgärdar följande problem som kunde uppstå vid import av projekt från Imovie för IOS:

• Typsnitt kunde ändras när titelstilarna Glid och Kromatisk användes.

• Längre titlar kunde ändras från en rad till två rader.

• Filter kunde tas bort från klipp.

• En del projekt kunde inte importeras.

• Åtgärdar ett problem där ändring av ett händelsenamn i vyn Alla händelser kunde leda till att samma namn visades felaktigt för en annan händelse.

Lämna en kommentar

Din mailadress kommer inte bli publicerad.